Coaching w biznesie
Coaching może być jeszcze jedną z metod zarządzania organizacją. Prawidłowo wykorzystany sprzyja bowiem rozwojowi firmy.

Zadaniem coachingu biznesowego jest wspieranie i wpływanie na motywacje oraz rozwój pracowników. Umożliwia on również odczytanie kompetencji posiadanych przez pracownika oraz dostosowanie dla nich odpowiedniego stanowiska pracy.

Jest też coaching w biznesie sposobem na kierowanie ścieżką kariery oraz definiowaniem celów biznesowych.