Inwestycje to sposób na rozwijanie firmy i polepszanie jej produktów, jednak niosą one ze sobą również ryzyko niepowodzenia. Dlatego też określenie polityki inwestycyjnej firmy jest istotnym elementem jej przyszłości, najczęściej przebiega w dwóch etapach:

ETAP I: FORMUŁOWANIE POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Na tym etapie firma określa cele jakie chce osiągnąć poprzez inwestycje, oraz powody podjęcia tych działań. Następuje ocena możliwości i potrzeb finansowania takich inwestycji oraz określenie różnych wariantów przebiegu procesu inwestycyjnego.

ETAP II: REALIZACJA POLITYKI INWESTYCYJNEJ
Na tym etapie następuje realizacja wcześniejszych założeń oraz ewentualna ich modyfikacja jeśli okaże się, że zajdzie taka potrzeba.