Pracownik w delegacji, czyli ABC diet

Oddelegowując pracownika do pracy poza siedzibą firmy, pracodawca ma obowiązek wypłacenia mu diety. W zależności od miejsca i czasu podróży służbowej dieta może mieć różna wysokość. Zależy ona od:

1. Od kraju, w którym odbywała się delegacja. Dla poszczególnych krajów świata ustalone są różne stawki dziennej diety. W przypadku diet krajowych jest to kwota 30 zł na dzień.
2. Od czasu jaki trwała delegacji. W przypadku delegacji powyżej 12 h należy wypłacić 100% diety, jeśli podróż służbowa trwała od 8 do 12 h przysługuje 1/2 diety. Zaś poniżej 8h dieta nie przysługuje.