Grafologia a biznes

Grafologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem pisma, grafologa z dużym doświadczeniem można znaleźć między innymi na stronie – www.bieglygrafolog.pl/kontakt. Grafologia jest zaliczana do jednej z dziedziny psychologii. Osoby, które chciałby zostać grafologami powinny zapisać się na Uniwersytet Wrocławski, Śląski, Warszawski lub Poznański, gdzie grafologia jest wykładana w Katedrze Kryminalistyki bądź na UMSC w Lublinie, gdzie do bycia grafologiem przygotowywani są psycholodzy. Grafologia potrafi między innymi:

  • stwierdzić czy pismo należy do tej samej osoby,

  • stworzyć profil osobowości autora pisma.

Są to dwa aspekty grafologii, które znajdują zastosowanie w biznesie.

POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI PISMA

Ta umiejętność wchodząca w zakres prac grafologicznych jest wykorzystywana przede wszystkim w sądzie. Z jednej strony dzięki takim badaniom możliwe jest stwierdzenie autentyczności podpisu na umowie czy innych istotnych dla funkcjonowania firmy dokumentów.

Analiza grafologiczna może stać się również przyczyną do podważenia autentyczności testamentu, jednocześnie może ona wykazać coś przeciwnego i zamknąć usta osobom, chcącym testament podważyć.

TWORZENIE PROFILU OSOBOWOŚCI

Analizy grafologiczne pisma ręcznego są również wykorzystywane podczas prowadzenia negocjacji biznesowych. Jedna strona pozyskuje próbkę pisma, na podstawie, której biegły grafolog tworzy profil cech charakteru osoby po przeciwnej stronie stołu negocjacyjnego. Znając charakter czy upodobania osoby, z którą podejmujemy negocjacje możemy poprowadzić je tak, aby osiągnąć maksymalne efekty.

Inną formą wykorzystywania możliwości grafologicznych jest przeprowadzanie analizy pisma kandydatów na określone stanowiska w firmie. Od kandydata pobierana jest próbka pisma, na podstawie, której grafolog tworzy obraz osobowości kandydata i wówczas firma może zdecydować z większą pewnością, że ta osoba nadaje się – lub nie na stanowisko, które firma chciałaby jej zaoferować.

Tworzenie profilu osobowości jest również wykorzystywane w kryminalistyce do tworzenia profilu charakterologicznego osób poszukiwanych, dzięki czemu można przewidzieć ich zachowania, a dzięki temu ich schwytanie jest dużo łatwiejsze, pozwala to również zminimalizować ryzyko niebezpiecznych zachowań ze strony poszukiwanego, co stanowi ogromną pomoc dla pracy policyjnej. Znając charakter mordercy można również z dużą dokładnością określić co się wydarzyło na miejscu zbrodni i jakie mogły być przyczyny dokonania takiego, a nie innego czynu.

Jak widać grafologia wykorzystywana jest w wielu różnych sferach biznesu i prawa, jest to dziedzina nie zbyt popularna i przez wielu niesłusznie kojarzona ze sztuczkami magicznymi. Nie ma jednak w grafologii magi, jest natomiast analiza oparta na zasadach, które pozwalają dokonywać skutecznie tego typu analiz. Nie dziwi więc, że zarówno sądy, jak i przedsiębiorcy mają do usług grafologicznych spore zaufanie i coraz chętnie szukają, tego typu profesjonalistów, którzy umieli by na podstawie pisma odpowiedzieć na wiele nurtujących ich pytań.