Komputerowe prowadzenie kadr
Systemy kadrowo – płacowe to oprogramowanie ułatwiające prowadzenie kadr i płac. Tego typu programy mogą posiadać następujące funkcje:

Teczki pracownicze
Pozwalają na ewidencjonowanie pracowników firmy, oraz zapisywanie wymaganych prawem informacji o pracownikach.

Ułatwiają kontakt z ZUS-em i US
Pozwalają na wygenerowanie deklaracji skarbowych oraz deklaracji ZUS. Ułatwiają również prawidłowe wyliczenie składek odprowadzanych do tych instytucji.

Ewidencjonowanie wypłat
Pozwalają na uporządkowane prowadzenie ewidencji dokonywanych wypłat dla pracowników.