Kiedy pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy?
W przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę mają oni prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy w sytuacji gdy dane święto, czyli dzień ustawowo wolny od pracy wypadł w danym roku kalendarzowym w sobotę. Wówczas do końca miesiąca, w którym ów dzień wypada, pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, powinni otrzymać dodatkowy dzień wolny. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy ustawowo wolny od pracy dzień wypadł w niedzielę.