Strategie wypłaty dywidend
Polityka dywidendowa, to najogólniej rzecz ujmując decyzje o podziale zysku spółki na dwie części. Jedna wypłacana jest akcjonariuszom, druga zaś przeznaczona ma być na cele rozwojowe firmy.

Co do zasady zysk osiągnięty w danym roku przez firmę, jest własnością jej akcjonariuszy i powinien im zostać w całości wypłacony. Zarząd powinien decydować o podziale zysku tylko wówczas jeśli ma przesłanki do twierdzenia, że zainwestowane w rozwój pieniądze przyniosą jeszcze większe zyski.

Istnieją różne strategie prowadzenia polityki dywidendowej:
– Polityka stałej wysokości dywidendy
– Polityka stałej stopy wypłat dywidendy
– Nadwyżkowa polityka dywidend
– Docelowa stopa wypłat dywidend
– Polityka stuprocentowej stopy wypłat dywidendy
– Polityka zerowej stopy wypłaty dywidendy