Wysokość składek ubezpieczeniowych
Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie zobowiązany jest odprowadzać składki ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tego typu składki pokrywane są w części przez pracownika, w części przez pracodawcę.

Wysokość tych składek przedstawia się następująco:

Emerytalna – 19,52%
Rentowa – 8%
Chorobowa – 2,45%
Wypadkowa – od 0,4% do 3,60% – ustalana jest indywidualnie w zależności od prowadzonej działalności i wielkości firmy
zdrowotna – 9%
na Fundusz Pracy – 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%
Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50% – jest to składka, która dotyczy jednie określonych rodzajów prac.