Rodzaje szkoleń biznesowych

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników zarówno wśród kadry zarządczej, jak i szeregowych pracowników tworzy potencjał firmy, który przekłada się na zwiększenie zysków i rozwój przedsiębiorstwa. Istnieją dwa główne rodzaje szkoleń biznesowych:

Szkolenia kompetencji twardych – są to szkolenia dotyczące wiedzy ze ściśle określonych obszarów działalności firmy i branż.

Szkolenia kompetencji miękkich – są to szkolenia rozwijające kompetencje interpersonalne, kreatywność, umiejętności zarządzania ludźmi, itp.