W jakiego rodzaju przedsiębiorstwach używane są urządzenia służące do lokalizacji GPS

Lokalizacja pojazdów oraz osób z użyciem systemu GPS wykorzystywana jest w coraz większej liczbie nowoczesnych firm i przedsiębiorstw. Co ciekawe, nie wszystkie one są w bezpośredni sposób związane z transportem. Okazuje się bowiem, że możliwość dokładniejszej kontroli oraz monitoringu działania poszczególnych urządzeń (a nawet aktywności podejmowanych przez człowieka) przynosić może pozytywne skutki podmiotom działającym w różnorodnych branżach.

Poniżej znaleźć można konkretne przykłady zastosowania systemów lokalizacji, tworzonych przez ich cenionego producenta, firmę ze strony – transmobil-gps.pl.

Przedsiębiorstwa z branży transportowej.

Firmy z branży transportowej, zwłaszcza te obsługujące pojazdy ciężarowe, korzystają z systemów umożliwiających dokładną lokalizację samochodów oraz naczep, jak również kontrolę zużycia paliwa czy analizowanie danych generowanych przez tachograf.

Przedsiębiorstwa obsługujące flotę służbowych pojazdów.

Jeśli w przedsiębiorstwie istnieje możliwość korzystania z samochodów służbowych, mogą być one wyposażone w lokalizatory GPS, moduły umożliwiające analizę zużycia paliwa, czy też moduły pozwalające na szybkie powiadamianie o nietypowych zdarzeniach.

Podmioty działające w branży rolniczej.

Rolnicy używający drogich maszyn rolniczych mogą wyposażyć je w lokalizatory, sondy do zużycia paliwa, albo moduły pozwalające na lepszą kontrolę pracy. Zaawansowane systemy pozwalają na ustalenie dokładnego trybu pracy oraz dodatkowe zabezpieczenia przeciwko złodziejom.

Przedsiębiorstwa budowlane.

W maszynach budowlanych ważna okazuje się być możliwość ich precyzyjnej lokalizacji, jak również kontrola zużycia paliwa. Drogie urządzenia warto dodatkowo zabezpieczyć przed kradzieżą.

Przedsiębiorstwa komunalne.

Bez pojazdów oczyszczających ulice miast ze śmieci oraz zanieczyszczeń, komfort przebywania w danym miejscu byłby dużo mniejszy. Pojazdy takie bywają wyposażane w lokalizatory, systemy kontrolujące z użycie paliwa, czy moduły umożliwiające identyfikację poszczególnych kontenerów.

Firmy obsługujące flotę pojazdów nawodnych.

Niektóre firmy korzystają nie tylko z transportu drogowego, ale również nawodnego. Jeśli w ich flocie znajdują się na przykład łodzie czy żaglówki, powinny być one w odpowiedni sposób monitorowane. Staje się to możliwe dzięki montowaniu zaawansowanych, wodoszczelnych rejestratorów.

Przedsiębiorstwa związane z branżą kolejową.

W branży kolejowej popularnością cieszą się aplikację umożliwiające nadzorowanie stanu technicznego za pośrednictwem internetu, jak również wszelakie moduły alarmujące oraz zwiększające bezpieczeństwo lokomotyw, ładunku oraz maszynistów.

Firmy monitorujące pracę konkretnych osób.

Możliwość pełnej kontroli swoich pracowników kusi wiele firm. Precyzyjna lokalizacja pracownika jest ważna przede wszystkim w przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z ciągłym podróżowanie. W jej celu stosuje się często wirtualne rejestratory GPS, instalowane w smartfonach albo tabletach.