Z jakimi uprawnieniami, obowiązkami oraz ograniczeniami wiąże się zawód notariusza

Jednym z rodzajów zawodów prawniczych, jakie wykonywać mogą absolwenci prawa w Polsce, jest profesja notariusza. Jak można zostać notariuszem? Co to są czynności notarialne? Czy zawód notariusza nakłada jakieś szczególne ograniczenia? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na powyższe pytania oraz przedstawić podstawowe informacje na temat tego prawniczego zawodów.

  • Ile trwa aplikacja notarialna i kto powołuje do zawodu notariusza?

Aby zostać notariuszem, absolwent prawa powinien z sukcesem przejść proces aplikacji oraz zdać egzamin zawodowy. Aplikacja notarialna jest dość długa, bo trwa aż trzy i pół roku. Notariusz do wykonywania swojego zawodu jest powołany przez Ministra Sprawiedliwości.

  • Jakie są najważniejsze czynności notarialne?

Wśród najważniejszych czynności notarialnych można wymienić:

  • sporządzanie takich dokumentów jak akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia różnego typu czy protokoły,

  • czynności związane z europejskim poświadczeniem spadkowym,

  • doręczanie oświadczeń oraz przechowywanie cennych dokumentów i innych przedmiotów (na przykład pieniędzy albo papierów wartościowych),

  • dokonywanie wyciągów dokumentów, oraz wypisów i odpisów z nich,

  • przygotowywanie projektów aktów, jak również oświadczeń i innych dokumentów na żądanie stron.

Ogólnie rzecz ujmując, główną rolą notariuszy w Polsce jest odpowiednie zabezpieczenia prawne pewnych sfer obrotu cywilnoprawnego. Notariusze nie są usługodawcami na przykład porad prawnych, ale osobami, które dokonują czynności o charakterze dokumentu prawnego.

  • Jakie wynagrodzenie przysługuje notariuszom?

Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługująca notariuszom jest regulowana w rozporządzeniu ogłaszanym przez Ministra Finansów. Określa się ją mianem „taksy notarialnej”. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa maksymalne stawki takiej taksy. Wybierając notariusza do przeprowadzenia standardowych czynności notarialnych, warto zwrócić uwagę czy może on zaproponować niższą stawkę swojego wynagrodzenia. Jeśli kilku notariuszy proponuje taką samą stawkę, należy wybrać tego, który znajduje się najbliżej miejsca naszego zamieszkania. Przykładowo, osoby mieszkające w centrum Krakowa często korzystają z usług tego notariusza –  www.kulakowscy.com/dojazd.

  • Jakie ograniczenia związane z podejmowaniem dodatkowego zajęcia są nałożone na notariuszy?

Notariusz uprawniony do wykonywania czynności notarialnych oraz ich się podejmujący nie może wykonywać dodatkowego zajęcia, które mogłoby przeszkadzać pełnionym obowiązkom. Zabronione jest również podejmowanie działalności, które uchybia powadze zawodu notariusza. Powinien on trzymać się z daleka od branż takich jak handel, przemysł, pośrednictwo czy doradztwo biznesowe.

Notariusz może natomiast zostać zatrudniony jako pracownik naukowy czy dydaktyczny (albo naukowo-dydaktyczny). Może również, z innymi notariuszami, działać w ramach spółki cywilnej lub prawnej w ramach wspólnej firmy. Ma wtedy jednak ograniczoną możliwość kształtowania odpowiedzialności.