Zadania w zarządzaniu finansami

Najogólniej rzecz ujmując mówiąc o zadaniach zarządzania finansami można je sprowadzić do zdobywania środków i takiego ich wykorzystania, aby maksymalnie zwiększać wartość przedsiębiorstwa. W ramach zarządzania finansami mówi się o trzech głównych zadaniach, są to: budżetowanie, a więc tworzenie planów finansowych; zapewnienie finansowania, co jest konieczne do realizacji planów finansowych oraz kontroling, czyli stałym nadzorze nad realizacją planów finansowych przedsiębiorstwa.