Zarządzanie jako nauka definiuje wiele różnorodnych metod zarządczych i modeli zarządzania, w tym dziale postaramy się omówić ich przykłady. Niezależnie od tego czy firma jest mała czy może mamy do czynienia z dużym przedsiębiorstwem ważne jest aby zarządzanie było procesem świadomym i podlegającym refleksji.