Zarządzanie przez jakość
Zarządzanie przez jakość z angielskiego Total Quality Management, jest to metoda zarządcza zakładająca, że każde działanie podejmowane w firmie powinno być wykonywane z nastawieniem na osiągnięcie jak najwyższej jakości tego procesu, jak i wszystkich procesów w firmie, a w efekcie lepszej jakości oferowanych dóbr i usług.

Zarządzanie przez jakość opiera się na kilku założeniach:
1. Pracownicy muszą być zaangażowani w proces doskonalenia działań przedsiębiorstwa i w przedsiębiorstwie.
2. To nie pracownicy liniowi są powodem słabej jakości produktów, ale błędy w zarządzaniu, motywowaniu i organizacji pracy.
3. Optymalizacja pracy – czyli stosowanie maszyn i urządzeń, które proste w obsłudze mogą szybko zostać przebudowane i służyć innym procesom.
4. Zarządzanie przez jakość przynosi długofalowe efekty, jednak trzeba na nie poczekać, bowiem jest to proces długotrwały.