Co to jest kapitał obrotowy firmy?
Kapitał obrotowy firmy jest najczęściej definiowany jako między kapitałem stałym a majątkiem stałym. Inna definicja mówi o różnicy między aktywami bieżącymi i krótkoterminowymi źródłami ich finansowania.

Po co firmie jest potrzebny kapitał obrotowy?
Kapitał obrotowy to zabezpieczenie bieżącej działalności firmy w sytuacji gdy klienci spóźniają się z płatnościami lub gdy firma ma problem ze zbyciem swoich produktów.

Jakie są metody zarządzania kapitałem obrotowym?
Istnieje kilka strategii zarządzania kapitałem obrotowym, są to strategie:

  • Duży zysk – duże ryzyko, ta strategia zakłada agresywną strategię zarówno w stosunku do pasywów jak i aktywów.
  • Średni zysk – średnie ryzyko, może przyjmować ona dwie formy, ale strategię agresywną w stosunku do aktywów, a spokojną w stosunku do pasywów, lub odwrotnie.
  • Mały zysk – małe ryzyko, zarówno aktywa jak i pasywa są poddawane niewielkim zmianom lub brak zmian.