Koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Kapitał ludzki to najbardziej istotny z kapitałów jaki ma do swojej dyspozycji firma. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może przynieść firmie duże zyski i przyczynić się do jej rozwoju. W literaturze naukowej popularne są dwie koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi: model Michigan i model harwardzki.

Model Michigan
Jest to model, który zakłada, że zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być kompatybilne z celami strategicznymi firmy. Pracownicy na danym stanowisku powinni posiadać odpowiedni poziom kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Model harwardzki
W modelu harwardzki zarządzania zasobami ludzkimi powinno przede wszystkim skupiać się na tworzeniu zaangażowania pracowników, rozwijaniu ich kompetencji, rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów i dążeniu do zapewnienia warunków pracy, które pozwolą zwiększyć efektywność pracowników.