Zgłoszenie pracownika do ZUS-u

 

Każdy pracodawca podpisujący umowę o pracę z nowym pracownikiem ma obowiązek zgłoszenia go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oto podstawowe zasady dokonania takiego zgłoszenia:

 

 

1. Pracownik powinien zostać zgłoszony do ZUS-u w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy. WAŻNE: Rozpoczęcie pracy jest to dzień, w którym pracownik podejmuje pracę, a nie dzień podpisania umowy.

2. Zgłoszenie nowego pracownika powinno odbyć się na druku ZUS ZUA.

3. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i co miesiąc odprowadzanie składek ZUS pracownika do 15 dnia każdego miesiąca. Pracodawca ma też obowiązek przesłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracji ZUS DRA.